تـــرام (نرم‌افزار محاسبه هزینه سفارشات چاپی)

فرم گردش کار(دستور چاپ) به  ترام نسخه 3 اضافه شد با اضافه کردن فرم گردش کار در ترام نسخه 3 مجموعه خود را اتوماسیون کنید. نسخه 3 نرم‌افزار ترام برای محاسبه هزینه سفارشات چاپی به "فرم گردش کار" مجهز شد. با افزوده شدن فرم گردش کار(دستور چاپ) نرم‌افزار تـرام تبدیل به یک اتوماسیون کوچک برای مجموعه‌های فعال در فرآیند چاپ شده است. بدین ترتیب از زمان ورود مشتری و ثبت سفارش تا انتها به نوعی ترام هدایت کار را به عهده دارد. توضیح: فرم گردش کار یا دستور چاپ شامل کلیه اطلاعات لازم برای چاپ یک سفارش می‌باشد. از روی این اطلاعات لیتوگرافی،‌چاپخانه و کلیه کارگاههای مرتبط با فرآیند چاپ یک سفارش به سادگی از کارهای مربوط به خود آگاه می‌شوند