تـــرام (نرم‌افزار محاسبه هزینه سفارشات چاپی)

اگر سفارشی برای چاپ داشته باشید که مشخصات آن به شکل زیر باشد. چقدر زمان برای محاسبه دقیق و بدون اشکال نیاز دارید؟ 

شرح سفارش:

جعبه ای با مشخصات ارائه شده در فاکتورتیراژ 1000 عدد

 

جواب شما چیست ؟ و چقدر زمان صرف پاسخ کردید و آیا جواپ شما درست است؟

اگر کارفرمای شما تغییری در سفارش دهد. آیا اشک شما سرازیر نمی شود؟

 

نرم افزار ترام کمتر از 1 دقیقه نیاز دارد.

پاسخ دقیق است.

و هر تغییری که کارفرما بدهد ، پاسخ آن کمتر از یک دقیقه طول می کشد و اشکمان هم در نمی آید.

 

فاکتور را ملاحظه فرمایید(دقت کنید که فاکتور بر اساس نرخ های وارد شده ما در زمان صدور فاکتور است. بنابراین با وارد کردن نرخ های خودتان این فاکتور متفاوت خواهد بود)

 

 

شرح سفارش2:

جعبه ای با مشخصات ارائه شده در فاکتورتیراژ 5000 عدد

 

 

فاکتور را ملاحظه فرمایید(دقت کنید که فاکتور بر اساس نرخ های وارد شده ما در زمان صدور فاکتور است. بنابراین با وارد کردن نرخ های خودتان این فاکتور متفاوت خواهد بود)