تـــرام (نرم‌افزار محاسبه هزینه سفارشات چاپی)

برخی از امکانات

 

1-   ماژول مدیریت قیمت (برای ورود قیمت های کاربر)

     مدیریت قیمت‌ها چاپ افست  (برای ورود قیمت های کاربر با امکان تعریف همکاران متعدد) بخش چاپ افست

     ورود قیمت کاغذ

 امکان ورود قیمت انواع کاغذ(عنوان کاغذ، جنس، نوع، گرماژ، ابعاد، بند یا کیلو، تعداد در بند، قیمت)

 امکان حذف / ثبت کاغذ جدید ـ به هر تعداد

 امکان خروجی (چاپ، اکسل) فهرست کاغذهای موجود

 امکان تعریف مراجع قیمت مختلف(همکار کاغذ فروش) به هر تعداد

     ورود قیمت لیتوگرافی

 امکان ورود قیمت فیلم

 امکان ورود قیمت انواع زینک

 امکان ورود قیمت انواع پلیت

 امکان ورود قیمت فرم بندی

 امکان ورود قیمت اوزالید

 امکان ورود قیمت زینک سوزی

 امکان ورود قیمت مونتاژ فیلم (تک رنگ و رنگی(

 امکان خروجی (چاپ، اکسل) فهرست زینک و پلیت

 امکان تعریف مراجع قیمت مختلف (همکار لیتوگراف) به هر تعداد

     ورود قیمت چاپ

 امکان ورود قیمت رنگ‌های CMYK

 امکان ورود قیمت رنگ‌های Spot

 امکان ورود قیمت رنگ‌های Metalic

 امکان ورود قیمت ورنی چاپ

 امکان تعیین حداقل تعداد دور ماشین به تفکیک CMYK، Spot، Metalic، ورنی

 امکان تعریف مراجع قیمت مختلف (همکار چاپخانه‌دار) به هر تعداد

 امکان ورود قیمت انواع UV) مات و براق/کامل و موضعی/ برجسته، اکلیلی، شنی(

     ورود قیمت پوشش ها                                             

 امکان ورود قیمت انواع سلفون (مات، براق، طرح دار)

 امکان ورود قیمت انواع لمینت (مات، براق)

 امکان تعیین حداقل تیراژ برای تمامی انواع پوشش‌ها

 امکان تعریف مراجع قیمت مختلف (همکار خدمات پوشش) به هر تعداد

     ورود قیمت جعبه، پاکت و انواع ساک دستی

 امکان ورود قیمت انواع جعبه (معمولی، قفلی) بر اساس اندازه و تیراژ

 امکان ورود قیمت انواع پاکت (ملخی، A4 و...)

 امکان ورود قیمت انواع ساک دستی

 امکان تعریف مراجع قیمت مختلف (همکار جعبه ساز) به هر تعداد

     ورود قیمت صحافی

 امکان ورود قیمت صحافی چسب گرم

 امکان ورود قیمت صحافی چسب سرد

 امکان ورود قیمت صحافی مفتول

 امکان ورود قیمت صحافی مفتول لوپ

 امکان ورود قیمت صحافی پانچ و فنر

 امکان ورود قیمت صحافی پانچ و فنر دوبل

 امکان ورود قیمت صحافی ته دوخت

 امکان ورود قیمت صحافی جلد سخت

 امکان تعیین حداقل تعداد فرم (به ازای هر نوع صحافی)

 امکان تعیین حداقل تیراژ کار (به ازای هر نوع صحافی)

 امکان تعریف مراجع قیمت مختلف (همکار صحاف) به هر تعداد

     ورود قیمت نطارت بر چاپ

 امکان ورود قیمت انواع درصدها براساس رنج قیمت، رتبه ناظر و میزان پیچیدگی

 امکان تعریف مراجع قیمت مختلف (همکار ناظرچاپ) به هر تعداد

     ورود قیمت سایر خدمات

 امکان ورود قیمت قالب تیغ زنی              

 امکان ورود قیمت کلیشه طلاکوب

 امکان ورود قیمت طلاکوب

 امکان ورود قیمت لترپرس

 امکان ورود قیمت برش

 امکان ورود قیمت سرچسب

 امکان ورود قیمت شماره زنی

 امکان تعریف مراجع قیمت مختلف  (همکار سایر خدمات) به هر تعداد

     ورود قیمت سایر خدمات

 امکان تعریف سرفصل‌های هزینه‌ای با مقادیر ثابت (مثل حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، و...)

 امکان تعریف سرفصل‌های هزینه‌ای با مقادیر درصدی (مثل مالیات، فورس ماژور، درصد سود و...)

 

مدیریت قیمت‌ها چاپ دیجیتال (برای ورود قیمت های کاربر با امکان تعریف همکاران متعدد) بخش چاپ دیجیتال

     ورود قیمت چاپ های کاغذ و مقوا

 امکان ورود قیمت چاپ کاغذ و مقوا (در ابعاد متنوع  با تعریف رنج قیمت در تیراژهای مختلف  با امکان افزودن سرفصل و آیتم جدید)

 امکان حذف / ثبت کاغذ و مقوای  جدید ـ به هر تعداد

 امکان خروجی (چاپ، اکسل) فهرست قیمت های

 امکان تعریف مراجع قیمت مختلف(همکار چاپ دیجیتال) به هر تعداد

     ورود قیمت چاپ های لارج فرمت

 امکان ورود قیمت چاپ لارج فرمت (برای انواع جنس Indoor و Outdoor با تعریف رنج قیمت در تیراژهای مختلف  با امکان افزودن سرفصل و آیتم جدید)

 امکان حذف / ثبت جنس های  جدید ـ به هر تعداد

 امکان خروجی (چاپ، اکسل) فهرست قیمت های

 امکان تعریف مراجع قیمت مختلف(همکار چاپ دیجیتال) به هر تعداد

     ورود قیمت چاپ های روی سایر مواد (CD ، لباس، ظروف، کاشی و ...)

 امکان ورود قیمت چاپ روی سایر مواد (همچون CD، لباس، ظروف، کاشی، فلز و ... با تعریف رنج قیمت در تیراژهای مختلف  با امکان افزودن سرفصل و آیتم جدید)

 امکان حذف / ثبت جنس های  جدید ـ به هر تعداد

 امکان خروجی (چاپ، اکسل) فهرست قیمت های

 امکان تعریف مراجع قیمت مختلف(همکار چاپ دیجیتال) به هر تعداد

     ورود قیمت خدمات تکمیلی چاپ دیجیتال

 امکان ورود قیمت انواع پوشش، شاسی و قاب، برش و تا، سایر موارد (با تعریف رنج قیمت در تیراژهای مختلف با امکان افزودن سرفصل و آیتم جدید)

 امکان حذف / ثبت خدمات چاپ دیجیتال ـ به هر تعداد

 امکان خروجی (چاپ، اکسل) فهرست قیمت های

 امکان تعریف مراجع قیمت مختلف(همکار چاپ دیجیتال) به هر تعداد

 

مدیریت قیمت‌ها طراحی گرافیک (برای ورود قیمت های کاربر با امکان تعریف همکاران متعدد) بخش طراحی گرافیک

     ورود تعرفه قیمت های طراحی گرافیک طبق طبقه بندی انجمن گرافیک ایران

 امکان ورود قیمت تعرفه طراجی گرافیک (بروشور و ..، تقویم و ..، کتاب و ..، اوراق اداری، اوراق بهادار، نشانه، پوستر، کارت، تبلیغات، بسته بندی و ......... با امکان افزودن آیتم جدید)

 امکان حذف / ثبت طراحی های دیگر ـ به هر تعداد                                                                 

 امکان خروجی (چاپ، اکسل) فهرست تعرفه قیمت های طراحی گرافیک

 امکان تعریف مراجع قیمت مختلف(همکار طراح گرافیک) به هر تعداد

 

 

2-   ماژول محاسبه هزینه (برای محاسبه، ذخیره و ثبت فاکتور)

 

محاسبه هزینه چاپ افست ]برای ثبت سفارش و محاسبه هزینه چاپ با یک کلیک(زمان تقریبی 1 دقیقه)[  بخش چاپ افست

                                                                                                            

     محاسبه هزینه های سفارشات تک برگی

 امکان محاسبه هزینه چاپ انواع کارت        

 امکان محاسبه هزینه چاپ سربرگ و اوراق اداری

 امکان محاسبه هزینه چاپ بروشور و تراکت

 امکان محاسبه هزینه چاپ فولدر تبلیغاتی

 امکان محاسبه هزینه چاپ پوستر

 امکان محاسبه هزینه چاپ انواع لیبل

 امکان محاسبه هزینه چاپ انواع جعبه

 امکان محاسبه هزینه چاپ انواع ساک دستی

 امکان محاسبه هزینه چاپ سایر موارد چاپ افست

 امکان محاسبه هزینه چاپ انواع پاکت

     محاسبه هزینه های سفارشات چند برگی

 امکان محاسبه هزینه چاپ انواع کتاب با قابلیت انتخاب 5 مدل کاغذ و رنگ (تنوع کاغذ و چاپ)

 امکان محاسبه هزینه چاپ انواع نشریات (امکان تنوع کاغذ و چاپ)

 امکان محاسبه هزینه چاپ انواع کاتالوگ و دفترچه (امکان تنوع کاغذ و چاپ)

     قالب های تعریف شده توسط کاربر

 امکان ذخیره هریک از سفارشات فوق الذکر بعنوان Template جهت استفاده های بعدی

     محاسبه و صدور فاکتور

 صدور فاکتور با فرمت استاندارد سازمان امور مالياتي كشور

 امکان محاسبه و صدور فاکتور و پیش فاکتور در 4 حالت کلی زیر:

   1ـ پیش فاکتور 2- فاکتور کلی (قیمت نهایی) 3- فاکتور تفصیلی (ریز هزینه‌ها) 4- تفصیلی بدون قیمت

 امکان درج لوگو و اطلاعات کاربر در فاکتور

     ثبت فاکتور

 قابلیت چاپ فاکتور

 ثبت فاکتور سفارش در پروفایل مشتری

 

محاسبه هزینه چاپ دیجیتال ]برای ثبت سفارش و محاسبه هزینه چاپ با یک کلیک(زمان تقریبی 1 دقیقه)[  بخش چاپ دیجیتال

 

     محاسبه هزینه های سفارشات چاپ دیجیتال

 امکان محاسبه هزینه چاپ دیجیتال کاغذ و مقوا، لارج فرمت(Indoor و Outdoor) ، روی سایر سطوح و خدمات تکمیلی چاپ دیجیتال

 امکان محاسبه هزینه چاپ سربرگ و اوراق اداری

 

محاسبه هزینه طراجی گرافیک ]برای ثبت سفارش و محاسبه هزینه طراحی گرافیک با یک کلیک(زمان تقریبی 1 دقیقه)[  بخش طراحی گرافیک

     محاسبه هزینه های طراحی گرافیک

 امکان محاسبه هزینه طراجی گرافیک  با تعرفه ورد شده توسط خودتان (بروشور و ..، تقویم و ..، کتاب و ..، اوراق اداری، اوراق بهادار، نشانه، پوستر، کارت، تبلیغات، بسته بندی و ...)

 امکان ذخیره و چاپ فاکتور با نام مشتری                                                                              

 

    

3-   ماژول مدیریت اطلاعات همکاران

 

 ثبت اطلاعات تماس همکاران (آدرس، تلفن ها، فکس، وبسایت، ایمیل و ...)

 تعیین خدمات ارائه شده توسط همکار

 قابلیت ثبت قیمت خدمات ارائه شده توسط همکار در بخش «مدیریت قیمت‌ها»

 امکان استفاده از قیمت‌های خدمات ارائه شده توسط همکار جهت «محاسبه هزینه چاپ»

 جستجو و مشاهده عناوین همکاران

 

4-   ماژول مدیریت اطلاعات مشتریان و سفارشات

 

             ثبت اطلاعات عمومی مشتری (عنوان، نوع شخصیت و...)

 ثبت اطلاعات تماس مشتری (آدرس، تلفن ها، فکس، وبسایت، ایمیل و...)

 فهرست سفارشات مشتریان

 امکان مشاهده فاکتورهای صادر شده

 امکان مشاهده و ویرایش جزییات سفارش چاپی

 امکان محاسبه مجدد سفارش چاپی بر مبنای قیمت‌های جدید و به روز

 گزارش گیری از سفارشات مشتریان بر مبنای؛ نوع سفارش،  بازه زمانی سفارشات، وضعیت سفارش (پیش فاکتور / فاکتور) ،

 جستجو و مشاهده عناوین مشتریان

 جستجو و مشاهده عناوین سفارشات مشتریان

    

 

5-   سایر موارد و امکانات

 

 امکان تغیییر پوسته و ظاهر نرم‌افزار

 پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات

 اجرای خودکار در هنگام آغاز به کار ویندوز

 نمایش لوگوی فروشنده در فاکتور

 تنظیمات نمایشی فاکتور

 قابلیت ارتقاء (Upgrade) به نگارش‌های بالاتر

 قابلیت بروزرسانی (Update) به نسخه های جدید

 قابلیت نصب روی ویندوزهای Vista ،XP و Win7 و Win 8

 راهنمای کامل نرم‌افزار به شکل کتاب دیجیتال و همچنین درون خود نرم افزار با تصویر

 آموزش ویدیویی کار با نرم‌افزار درون نرم افزار

 اطلاعات آموزشی محاسبه هزینه چاپ

 

 قابلیت‌های قالب‌های پیش‌فرض

  افزودن امکان دسته‌بندی قالب‌ها پیش‌فرض جهت دسترسی سریع‌تر به آنها

  افزودن امکان نمایش فهرست قالب‌ها و پیش نمایش مشخصات قالب

  قابلیت Import و Export قالب‌ها بصورت تکی و گروهی

   افزودن قابلیت ثبت سفارشات • یک رو • دو روی عادی • دو روی سکه‌ای (نشان به نشان)

   افزودن قابلیت ثبت «تصویر شکل سند» سفارشات چاپ افست(ثبت در سفارش، پیش‌نمایش در محیط نرم‌افزار، چاپ در فاکتور و گزارشات مربوطه

   افزودن امکان محاسبه هزینه «پرفراژ»

   افزودن ماژول

ماژول محاسبه هزینه طراحی گرافیک

ماژول گزارشات

  گزارش فاکتور تفصیلی بدون قیمت(به شکل فرم‌ قابل چاپ)

  گزارش گردش کار (سفارش تولید) (به شکل فرم‌ قابل چاپ)

  گزارش مشتریان (به شکل فرم‌ قابل چاپ)

  گزارش فرم گزارشات همکاران (به شکل فرم‌ قابل چاپ)

   افزودن قابلیت گذاشتن پسورد جهت اجرای نرم‌افزار(امنیت برای کاربر)

   افزودن امکان گرفتن نسخه پشتیبان هنگام خروج از نرم‌افزار

 

به دلیل اینکه امکانات و توانایی های نرم افزار ترام نسخه 3 بسیار زیاد است پیشنهاد می شود کتاب راهنمای آنرا دانلود کرده و با آرامش مطالعه نمایید

 

دانلود کامل کتاب راهنما تــرام نسخه3

 

 

1- برای دیدن فایل‌ دانلود شده کتاب، آنرا روی صفحه دسک‌تاپ قرار داده و اجرا نمایید.

2- اگر فایل را در فولدری با نام فارسی بگذارید، اجرا نخواهد شد.

3- توجه کنید که Flashplayer نیز روی سیستم شما نصب باشد.